Aula Jove

L’Aula Jove és la secció formativa de Joventut de la Faràndula que ofereix a joves de 14 a 18 anys. El programa formatiu córrer a carrec de la companyia professional Al Galliner. Els grups es divideixen en franges d’edat: JOVES I (14-6) i JOVES II (16-18). Les sessions tenen una durada de 2h i es realitzen a l’Estruch.

 • - JOVES I: dimecres o dijous 18h a 20h
 • - JOVES II: dimecres o dijous de 20h a 22h

El programa formatiu divideix el curs en els següents blocs:

JOVES I:

 • - Espai/Grup (octubre)
 • - Cos/Moviment (novembre)
 • - Màscara neutra (desembre)
 • - Creació de personatge (gener)
 • - Coralitat (febrer)
 • - obra final de curs creació col·lectiva (març-juny)

JOVES II:

 • - Grup/espai/cos (octubre)
 • - Improvisació (novembre)
 • - viewpoints (desembre)
 • - treball escenes (gener)
 • - veu i dicció (febrer)
 • - obra final de curs teatre de text (març-juny)

Els curs es combinarà amb unes estades teatrals durant un cap de setmana, sortides al teatre i la representació final.

Els alumnes de l'Aula Jove tenen la condició de soci/sòcia faranduler/a, amb la qual cosa gaudeixen d'una invitació per a totes les representacions de Joventut de la Faràndula.

Per més informació, pot contactar al correuformacio@joventutdelafarandula.cat